Våra tjänster

Att välkomna boende och besökare med en ren entré och trappa ger ett gott intryck och ökar trivseln. Återkommande städning av trappor, trappuppgångar och  entréer minskar slitage på fastigheten och risken för halkolyckor. Vi utför trappstädning regelbundet i Stockholm eller efter beställarens önskemål.

Extra uppmärksamhet under vinterhalvåret

Vi är medvetna om att under vissa tider på året är behovet mindre, medan under andra perioder kan behovet vara större. Under vinterhalvåret brukar det behövas städning oftare. Då kan det smutsas ner mer i trappor och trapphallar. Vi är flexibla och kan ha tätare mellan trappstädningen på hösten och vintern och lite glesare på våren och sommaren. Vill man göra ett uppehåll i städningen går det också bra. Behövs en extrastädning då och då så är det inga problem.

Vad ingår i vår städning?

I våra tjänster ingår: sopning av trappor och angränsande utrymmen för att få bort smuts och grus. Våttorkning av trappor och entréer. Vi ser även till att kontaktytor som utsätts för beröring såsom lampknappar, ledstänger, hissknappar och liknande blir avtorkade. Vi rengör och torkar också av armaturer som finns i trapphallar och entréer. I våra tjänster ingår att rengöra tak och väggar från damm och spindelnät. Vi ser till att dörrar och handtag är avtorkade och rena. Vi tar även hand om entrémattor som behöver rengöras. Finns det hissar, rengör vi hissdörrarna, hissknapparna och torkar av hissgolvet. Vi putsar även spegeln i hissen om det finns en sådan. Eventuella fläckar på väggarna tas också bort. Städningen och rengöringen utförs på alla underlag och vi anpassar utförandet till underlaget.